Przepisy - akredytywa

Akredytywa

Jest to każda forma rozliczeń krajowych i zagranicznych. Rozliczenia te wykonywane są za pośrednictwem banku, a tytułowa akredytywa ma za zadanie zabezpieczać interesy stron kontraktu. Mimo tego, że istnieje kilka rodzajów akredytywy, to jednak łączy je wspólny mechanizm działania, a mianowicie:

  1. Kredytodawca, to osoba kupująca, która musi zabezpieczyć w banku konkretną sumę pieniędzy, dokonując blokady lub zakładając gwarancje.

  2. Środkami kredytodawcy mogą dysponować osoby trzecie, ale pod ściśle ustalonymi przez niego zasadami. Sposób korzystania z kredytu może być przeróżny, poczynając od kredytu dla sprzedającego, po akceptacje weksli a na zapłacie sprzedającemu kończąc.

  3. bank ma obowiązek wystawić list kredytowy, czyli tak zwaną akredytywę zgodnie z instrukcjami.

  4. Sprzedający - czyli strona upoważniona do korzystania z kredytu - korzysta z niego, ale musi przedstawić bankowi dowód, ze wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Do cech charakterystycznych akredytywy możemy zaliczyć:

  1. Banki, są jedynymi stronami akredytywy, dlatego przepisy zawarte pomiędzy importerem a eksporterem nie mają znaczenia.

  2. Wobec wskazanego imiennie beneficjenta, bank ma obowiązek podjąć swoje zobowiązanie z tytułu akredytywy.

  3. Beneficjent akredytywy musi spełnić warunki w niej określone, ponieważ uwarunkowane jest od tego zabezpieczenie zapłaty lub zapłata ze strony banku.

W akredytywie uczestniczą: zleceniodawca (importer), bank otwierający (bank importera), bank pośredniczący (bank eksportera) oraz beneficjent (eksporter).

Korzyści z akredytywy

Akredytywa jest pewnym narzędziem zabezpieczającym zarówno interesy importera jak i eksportera. Chroni ona beneficjenta przed ryzykiem handlowym przedsięwzięcia ubezpieczając płatność za dostawę. Zleceniodawca otwierając akredytywę musi zdeponować w banku sumę odpowiadającą wartości dokonywanego zakupu. Bank gwarantuje wypłatę tejże sumy beneficjentowi pod warunkiem dostarczenia akt wymienionych w umowie akredytywy. Warto wspomnieć ze chroni ona również zleceniodawcę, który nie dokonuje zapłaty do momentu określonego w akredytywie, czyli do chwili przekazania dokumentów (akredytywa dokumentowa). Ryzyko otrzymania złego towaru jest więc zmniejszone.


Lista tematów: